Wczytuję dane...
Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.  Sklep internetowy działający pod adresem www.TanieKosze.pl jest własnością firmy Eko-Systemy z siedzibą 41-902 Bytom ul. Powstańców Warszawskich 46, NIP: 626-256-44-51.
1.2. Wszelkie elementy graficzne i znaki towarowe Eko-Systemy oraz wszystkich firm, których produkty oferowane są na stronach sklepu internetowego są prawnie zastrzeżone.

2. POLITYKA PRYWATNOŚCI
2.1. Klient sklepu internetowego działającego pod adresem www.taniekosze.pl wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie danych firmy Eko-Systemy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych. Dane te przechowywane są wyłącznie w celu realizacji zlecenia nabycia produktów oraz prowadzenia akcji marketingowych, promocyjnych i reklamowych dla Klientów sklepu, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych przepisami o ochronie danych osobowych.

2.2. Złożenie zamówienia przez Klienta i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza zgodę na otrzymywanie informacji pochodzących od firmy Eko-Systemy, dotyczących świadczonych usług i dystrybuowanych produktów na adres poczty elektronicznej Klienta, udostępniony firmie Eko-Systemy dla celów realizacji transakcji nabycia produktów oraz obsługi technicznej sklepu.

2.3. Każdy Klient ma prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych sklepu. By uzyskać dostęp do własnych danych osobowych wprowadzono procedurę weryfikującą tożsamość użytkownika polegającą na podaniu hasła oraz identyfikatora (loginu).

2.4 W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.
 
3. REJESTRACJA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
3.1. Sklep internetowy www.TanieKosze.pl prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

3.2. Klientami sklepu mogą być przedsiębiorcy i osoby fizyczne w rozumieniu art. 43 Kodeksu Cywilnego .

3.3. Eko-Systemy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronach internetowych www.TanieKosze.pl. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji ( jeżeli towar znajduje się na magazynie, w przeciwnym razie klient zostanie poinformowany o zmianie ceny )

3.4. Eko-Systemy zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów ze sklepu internetowego

3.5. Eko-Systemy zastrzega sobie prawo do zmiany ilości towarów oferowanych w sklepie internetowym.

3.6. Eko-Systemy zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do sklepu internetowego.

3.7. Zawartość sklepu internetowego www.TanieKosze.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

3.8. Eko-Systemy zaznacza, iż wszystkie wymienione towary i ich nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

3. 9. Złożenie zamówienia odbywa się po uprzednim zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu oraz rejestracji na stronie internetowej sklepu.

3.10. Wszystkie pola formularza rejestracyjnego muszą zostać uzupełnione odpowiednimi danymi Klienta. Tylko wtedy możliwe będzie rozpoczęcie procesu realizacji zamówienia oraz wystawienie faktury VAT.

3.11. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się po wcześniejszym:
•    zarejestrowaniu się Klienta na stronie sklepu
•    złożeniu przez Klienta zamówienia
•    potwierdzeniu zamówienia w postaci wiadomości email wysłanej do Klienta
•    otrzymaniu od Klienta płatności za towar (z wyjątkiem towarów, za które opłata zostanie pobrana przy odbiorze)
3.12. Zamówienie jest realizowane, gdy towar znajduje się w magazynie lub jest dostarczany przez producentów. W przypadku niedostępności całości lub części towaru Klient zostaje poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

3.13. Wszystkie zamówienia przyjmowane są i realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku.

3.14. Wysyłka produktów uzależniona jest od czasu realizacji zamówienia, informacja taka znajduje się przy każdym produkcie dostępnym na sklepie. W razie nie zachowania terminu, sklep będzie informował o opóźnieniach. 

3.15. Towary, za które Klient dokonuje przedpłaty, będą wysyłane dopiero po otrzymaniu płatności chyba, że towar był zamówiony pobraniowo. 

3.16. Dział PROMOCJE obejmuje towary, które są aktualnie oferowane w niższej cenie lub sprzedawane w zestawach. Liczba promocyjnych towarów jest ograniczona i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów. Firma Eko-Systemy zastrzega sobie prawo do zakończenia oraz wznowienia promocji w dowolnym momencie.

3.17. Dział NOWOŚCI zawiera towary nowo wprowadzone do oferty sklepu.

3.18. Możliwe jest negocjowanie cen produktów, szczególnie przy sprzedaży hurtowej(jednorazowo minimum paleta kurierska) i do dalszej odsprzedaży.

3.19. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.


3.20. Jednostką sprzedaży jest sztuka.

3.21. W przypadku zmiany ceny nie wynikającej z winy sprzedającego, kupujący zostaje poinformowany o tym fakcie, przysługuje mu możliwość odstąpienia od umowy lub realizacja zamówienia po akceptacji nowych cen. 

3.22. Zamówienia powyżej 3000 PLN nie są wysyłane za pobraniem. 

3.23. Zamówienia na pojemniki metalowe oraz inne pojemniki wykonywane na zamówienie, nie są wysyłane za pobraniem. 


4. DOSTAWA I CZAS OCZEKIWANIA
4.1. Towary dostarczane są poprzez firmę kurierską K-ex, UPS, DHL, DPD, POCZTEX 24, Kurier pocztex 48

4.2. Koszty dostawy:
•    uwarunkowane ilością sztuk
•    10 zł za odbiór z naszej firmy
Ww. Koszty dotyczą paczek do 30 kg. Dostawca powiadomi klienta o ilości paczek w dostawie. Koszty dostawy będą znajdowały się w osobnej pozycji na fakturze VAT.

4.3. Na czas dostarczenia przesyłki składają się: czas realizacji zamówienia (przygotowanie towarów do wysyłki) oraz czas dostarczenia przesyłki przez kuriera.

4.4. W razie wydłużenia czasu oczekiwania na przesyłkę Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą elektroniczną lub telefonicznie.

4.5. Eko-Systemy nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia leżące po stronie firmy kurierskiej realizującej zlecenie.

4.6. Klient powinien sprawdzić zawartość otrzymanej paczki w obecności kuriera.
 
5. PŁATNOŚCI
5.1. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami BRUTTO (zawierają podatek VAT).

5.2. Przyjmowane przez nas formy płatności to:
•      przedpłata na konto –klienci, którzy wybiorą tę formę płatności otrzymają e-mailowe bądź telefoniczne powiadomienie o kompletowaniu przesyłki. Równocześnie zostaną poproszeni o przelanie kwoty, odpowiadającej wartości przesyłki na wskazany rachunek bankowy sklepu. Przesyłkę wysłana zostanie niezwłocznie po uznaniu rachunku Eko-Systemy.
•       płatność przy odbiorze przesyłki - należność pobiera kurier
 
6. ZWROTY, ZMIANY W ZAMÓWIENIACH, REKLAMACJE I GWARANCJA
6.1. Wszelkie zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane przez Klienta do momentu wystawienia faktury VAT.

6.2. Zwroty towarów wysyłane są na koszt Eko-Systemy jedynie w przypadku winy leżącej po Eko-Systemy. W każdym innym przypadku zwrot dokonywany jest na koszt nadawcy. Przedmioty wykonane na zamówienie klienta nie podlegają zwrotowi ani wymianie. Zwroty towaru nie uzgodnione wcześniej nie będą przyjmowane.

6.3. W przypadku otrzymania towaru uszkodzonego lub niezgodnego z postanowieniami umowy Klientowi przysługuje prawo do reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania towaru. W tym celu na stronie sklepu udostępniony jest specjalny formularz reklamacyjny, który należy pobrać, uzupełnić  i wysłać na adres: sklep@taniekosze.pl . Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu (faktura VAT).

6.4. Sposób rozwiązania i czas rozpatrzenia reklamacji jest uzależniony od rodzaju towaru, jego wad oraz jego dostępności w magazynie lub u producenta.

6.5. W przypadku wszelkich uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych podczas transportu, reklamacja będzie uwzględniania jedynie po spisaniu protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera.

6.6. Na wszystkie urządzenia zakupione w naszym sklepie internetowym udzielane są gwarancje producentów. W sprawie serwisowania wszelkich zakupionych w naszym sklepie urządzeń należy kontaktować się z naszym biurem.


7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Firma Eko-Systemy . zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania działalności sklepu internetowego i dystrybucji jego produktów z powodu prac administracyjno - konserwacyjnych.

7.2. Wygląd produktów na fotografiach może różnić się od rzeczywistego wyglądu produktów co nie może stanowić przedmiotu reklamacji.

7.3. Wszelkie informacje dotyczące parametrów, właściwości oraz specyfikacji towarów pochodzą z materiałów publikowanych, ogłaszanych lub otrzymywanych od ich producentów, tym samym Eko-Systemy . nie ponosi odpowiedzialności za ich prawdziwość, rzetelność, zgodność ze stanem faktyczno - prawnym, jak i zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów z tego tytułu.

7.4. W sprawach nie określonych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.5. Przeczytanie regulaminu oznacza akceptację jego postanowień.
 
7.6. Eko-Systemy . zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie bez podawania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń, przy czym zmiana będzie obowiązywać od momentu zamieszczenia jej na stronie sklepu internetowego.
7.7. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów wynikłych z tytułu interpretacji niniejszego regulaminu jak i realizacji transakcji jest sąd właściwy dla siedziby Eko-Systemy.
 
W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny – tel. ( +48 32) 308 64 65 w godz. 9.00-17.00 (codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni świątecznych).